Αρχική σελίδα
 
 
Skip Navigation Links

 

Αναζήτηση
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα | Η Eταιρεία | Ανακοινώσεις Skip Navigation Links

Νέα / Ανακοινώσεις

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 04/02/2019

Η ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕΧΜ επιθυμεί να γνωστοποιήσει σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι διαθέτει προς πώληση μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας της.Τα προς πώληση επιβατικά αυτοκίνητα, καθώς και η ελάχιστη τιμή προσφοράς για κάθε ένα, περιλαμβάνονται στις ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (κατηγορία οχήματα - υποκατηγορία Ι.Χ).Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δουν και να αξιολογήσουν τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που τους ενδιαφέρουν, διότι αυτά πωλούνται ως είναι και ευρίσκονται στον χώρο φύλαξής τους.Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕΧΜ,στο e-mail:sales@ethnolease.gr ή στο fax 210 5195109, από την 4η Φεβρουαρίου 2019 έως και την 22α Φεβρουαρίου 2019.Τα έξοδα μεταβίβασης και τα τέλη κυκλοφορίας του 2019 βαρύνουν τους αγοραστές.Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των προσφορών, μετά την 22α Φεβρουαρίου 2019, υπάρχουν περισσότεροι του ενός πλειοδότες με ισόποσες προσφορές για το ίδιο αυτοκίνητο, θα ζητείται μόνο από αυτούς βελτίωση των προσφορών τους, προκειμένου να αναδειχτεί ο τελικός πλειοδότης.Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους της εταιρείας μας, κo Δ.Αναστάκο T. 210-5195091 και κo Α.Κορομβόκη T. 210-5195090,e-mail:sales@ethnolease.gr ή Fax : 210-5195109.<br>

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 10/11/2017

Η ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕΧΜ επιθυμεί να γνωστοποιήσει σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι διαθέτει προς πώληση μεταχειρισμένα επαγγελματικά οχήματα ιδιοκτησίας της.Τα προς πώληση επαγγελματικά οχήματα, καθώς και η ελάχιστη τιμή προσφοράς για κάθε ένα, περιλαμβάνονται στις ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (κατηγορία οχήματα - υποκατηγορία Φορτηγά άνω των 3,5 t, Φορτηγά κάτω των 3,5 t, Μηχανήματα Έργων-Χωματουργικά, Λεωφορεία).Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δουν και να αξιολογήσουν τα μεταχειρισμένα οχήματα που τους ενδιαφέρουν, διότι αυτά πωλούνται ως είναι και ευρίσκονται στον χώρο φύλαξής τους.Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕΧΜ,e-mail:sales@ethnolease.gr ή στο fax 210 5195109, από την 14η Νοεμβρίου 2017 έως και την 1η Δεκεμβρίου 2017.Τα έξοδα μεταβίβασης βαρύνουν τους αγοραστές.Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των προσφορών, μετά την 1η Δεκεμβρίου 2017, υπάρχουν περισσότεροι του ενός πλειοδότες με ισόποσες προσφορές για το ίδιο όχημα, θα ζητείται μόνο από αυτούς βελτίωση των προσφορών τους, προκειμένου να αναδειχτεί ο τελικός πλειοδότης.Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους της εταιρείας μας, κo Δ.Αναστάκο T. 210-5195091 και κo Α.Κορομβόκη T. 210-5195090,e-mail:sales@ethnolease.gr ή Fax : 210-5195109.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 17/05/2017

Η ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕΧΜ διαθέτει προς πώληση, μεταχειρισμένα μηχανήματα (αρτοποιίας-τροφίμων-ζαχαροπλαστικής, βιομηχανικά, εκτυπωτικά, ιατρικά κλπ) και λοιπό εξοπλισμό  (εστίασης, κομμωτηρίου, αισθητικής, κλπ)  που περιλαμβάνεται στο site www.ethnolease.gr (ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - Εξοπλισμός). 

Η ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε. δέχεται δεσμευτικές προσφορές για την πώλησή τους από την 23η Ιουνίου 2017 έως την 9η Ιουνίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον εξοπλισμό, κατόπιν συνεννοήσεως με τους αρμοδίους της Εταιρείας, δεδομένου ότι αυτός πωλείται «ως είναι και ευρίσκεται».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα :Τ. 210-5195091 κος Δ. Αναστάκος  και Τ. 210-5195091 κος Α. Κορομβόκης ή στο mail: sales@ethnolease.gr, ή στο Fax : 210-5195109.

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 22/03/2017

Η ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕΧΜ επιθυμεί να γνωστοποιήσει σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι διαθέτει προς πώληση μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας της.Τα προς πώληση επιβατικά αυτοκίνητα, καθώς και η ελάχιστη τιμή προσφοράς για κάθε ένα, περιλαμβάνονται στις ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (κατηγορία οχήματα - υποκατηγορία Ι.Χ).Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δουν και να αξιολογήσουν τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που τους ενδιαφέρουν, διότι αυτά πωλούνται ως είναι και ευρίσκονται στον χώρο φύλαξής τους.Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕΧΜ,e-mail:sales@ethnolease.gr ή στο fax 210 5195109, από την 23η Μαρτίου 2017 έως και την 7η Απριλίου 2017.Τα έξοδα μεταβίβασης και τα τέλη κυκλοφορίας του 2017 βαρύνουν τους αγοραστές.Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των προσφορών, μετά την 7η Απριλίου 2017, υπάρχουν περισσότεροι του ενός πλειοδότες με ισόποσες προσφορές για το ίδιο αυτοκίνητο, θα ζητείται μόνο από αυτούς βελτίωση των προσφορών τους, προκειμένου να αναδειχτεί ο τελικός πλειοδότης.Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους της εταιρείας μας, κo Δ.Αναστάκο T. 210-5195091 και κo Α.Κορομβόκη T. 210-5195090,e-mail:sales@ethnolease.gr ή Fax : 210-5195109.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ Α.Π.Ε.. 06/10/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ 25/05/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Α.Ε  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Ε ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ».
1. ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ  
και
2. PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 70 του Κ.Ν 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» τα Διοικητικά Συμβούλια των Ανωνύμων Εταιρειών «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Αττικής (Λ. Αθηνών 128-132 &amp;amp; Ιφιγενείας), με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000718101000 [πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22981/001/Β/90/0597] εφεξής η «απορροφώσα εταιρεία» και «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Λ. Αθηνών 128-132) με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004694901000 [πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51519/01ΝΤ/Β/02/0141(2010)] εφεξής η «εισφέρουσα εταιρεία», γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από 20/5/2016 Σχεδίου (Όρων) Σύμβασης απόσχισης του Κλάδου «Συμβάσεων Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας» της πρώτης και απορρόφησης αυτού από την δεύτερη.
1.Η απόσχιση του Κλάδου «Συμβάσεων Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας» της ανώνυμης εταιρείας «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η εισφορά αυτού στην ανώνυμη εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ», συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 και την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία αυτού, όπως απεικονίζονται στη Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός) Απόσχισης του Κλάδου της 31/3/2016.
2.Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απορρόφησης του κλάδου, η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρείας, που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο.
3.Η εισφέρουσα εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας του ως άνω κλάδου της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα τον Κλάδο εταιρεία, με βάση την περιουσιακή κατάσταση αυτού, η οποία φαίνεται στη Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός) Απόσχισης του Κλάδου της 31/3/2016 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της απορρόφησης. Η απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας.
4.Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας τον Κλάδο εταιρείας ποσού Ευρώ ενενήντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι Ευρώ (91.607.220 €) αυξάνεται λόγω της απορρόφησης, κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας που ανέρχεται σε Ευρώ εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε Ευρώ (9.999.545 €) με έκδοση τριακοσίων σαράντα χιλιάδων επτακοσίων (340.700) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του  Ευρώ (29,35€) η κάθε μία. 
Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του κλάδου θα εκδοθούν από την απορροφώσα εταιρεία τριακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσιες (340.700) νέες μετοχές οι οποίες θα παραδοθούν στην εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία.
5.Από 1/4/2016 επομένης ημέρας της Λογιστικής Κατάστασης (Ισολογισμός) Απόσχισης του Κλάδου, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η εισφορά και η απορρόφηση του Κλάδου και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της απόσχισης και εισφοράς / απορρόφησης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν τον Κλάδο, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό τη απορροφώσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό,θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της επωφελούμενης εταιρείας.
6.Η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία του εισφερόμενου κλάδου ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/3/2016, είναι αυτή που αναγράφεται στη Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός) Απόσχισης του Κλάδου της 31/3/2016, στην οποία αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία.
7.Η απορροφώσα τον κλάδο εταιρεία δηλώνει, ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του ως άνω Κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας, όπως αναφέρονται στη Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός) Απόσχισης του Κλάδου της 31/3/2016, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της απόσχισης και εισφοράς/ απορροφήσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώσας τον κλάδο εταιρείας.
Η παρούσα ανακοίνωση καθίσταται διαθέσιμη  δια της αναρτήσεώς της στους διαδικτυακούς τόπους των Εταιρειών «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» (http://www.ethnolease.gr) και «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (http://www.probankleasing.gr).
                                         Αθήνα  20-5-2016
                                    ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Έκθεση Δ.Σ. περί κατάργησης δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων 23/05/2016

«Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Χρηματοδοτικών Μισθώσεων με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε»,  σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920»

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι,

Δυνάμει του από 20-5-2016 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας Χρηματοδοτικών Μισθώσεων με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε» (εφεξής η «Εταιρεία»), προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 31η Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ., στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, στο Δήμο Αθηναίων (Λ. Αθηνών 128-132), όπου και η έδρα της, με θέμα μεταξύ άλλων την έγκριση της απορρόφησης του Κλάδου Συμβάσεων Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «PROBANK LEASING Α.Ε» (εφεξής ο «Κλάδος» και η «Εισφέρουσα Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως 5 του Ν. 2166/1993 και με βάση τη Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός) απόσχισης με ημερομηνία 31-3-2016. Η απορρόφηση του ανωτέρω Κλάδου της Εισφέρουσας θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ευρώ εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ (9.999.545 €), με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών λόγω απορρόφησης του Κλάδου  και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης του παλαιού μετόχου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 21910/1920.

Μετά από ενδελεχή διεργασία κατάλληλης πληροφόρησης, στάθμισης και αξιολόγησης των δεδομένων και εναλλακτικών δυνατοτήτων και χωρίς να επηρεασθεί από ξένα προς το εταιρικό συμφέρον κριτήρια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι πεπεισμένο, ότι η ανωτέρω απορρόφηση του Κλάδου Συμβάσεων Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εισφέρουσας Εταιρείας, υπηρετεί μακροπρόθεσμα το εταιρικό συμφέρον και δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη και αξία για τον μέτοχο, καθώς ο εισφερόμενος Κλάδος έχει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που κατά κανόνα εξυπηρετούνται ομαλά, τα επιτόκιά τους είναι ικανοποιητικά και εξασφαλίζονται (οι συμβάσεις) με ενέχυρα επί των απαιτήσεων των χρηματοδικών μισθωτών από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας κατά του ΑΔΜΗΕ. Περαιτέρω λόγω του γεγονότος ότι οι πελάτες των συμβάσεων του Κλάδου δεν τυγχάνει να είναι υφιστάμενοι πελάτες της Εταιρείας, δηλαδή δεν υφίσταται επικάλυψη, θα διευρυνθεί το πελατολόγιο της Εταιρείας, με θετικές προοπτικές για περαιτέρω μελλονική αξιοποίησή του  και θα αυξηθούν άμεσα οι εργασίες της.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 21910/1920 και το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω απόσχιση του Κλάδου της Εισφέρουσας Εταιρείας και εισφοράς του στην Εταιρεία και η ακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, θα πρέπει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να λάβει απόφαση περί κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης υπέρ του υφιστάμενου μετόχου. Κατόπιν στάθμισης του εταιρικού συμφέροντος, της αρχής της αναλογικότητας και ίσης μεταχείρισης των μετόχων, η εν λόγω κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης καθίσταται απόλυτα και κατ’ ουσίαν δικαιολογημένη και αναγκαία, αφού διατηρουμένου του δικαιώματος προτίμησης, καθίσταται αδύνατη η απόκτηση από την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων που καταρτίζουν τον Εισφερόμενο Κλάδο της Εισφέρουσας Εταιρείας και ματαιώνεται η είσοδος της τελευταίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης απορρόφησης του Εισφερόμενου Κλάδου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό των ευρώ εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ (9.999.545 €), το οποίο αντιστοιχεί στη λογιστική καθαρή θέση του Κλάδου της Ειφέρουσας, όπως αυτή προκύπτει από τη Λογιστική Κατάσταση (Ισολογισμός) απόσχισης με ημερομηνία 31-3-2016 και διαπιστώθηκε με την από 20-4-2016  Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Βασιλείου Παπαγεωργακόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ. 11681) της ανώνυμης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών.». Κατόπιν των ανωτέρω, θα εκδοθούν τριακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσιες (340.700) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του  Ευρώ (29,35€) η κάθε μία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 9,84 % του πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την Εισφέρουσα Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για του ανωτέρω λόγους και λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά και μακροπρόθεσμα οφέλη από την απορρόφηση του Εισφερόμενου Κλάδου από την Εταιρεία και τη δίκαιη προτεινόμενη σχέση συμμετοχής της Εισφέρουσας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σας καλούμε να εγκρίνετε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, στην εισηγούμενη ως άνω απορρόφηση του Κλάδου της Εισφέρουσας και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται για τους σκοπούς αυτούς και καθίσταται διαθέσιμη στους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας δια της αναρτήσεώς της στον διαδικτυακού τόπο της Εταιρείας (http://www.ethnolease.gr). Υποβάλλεται δε, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31-5-2016 ή σε οποιαδήποτε τυχόν άλλη συνεδρίαση αυτής, επαναληπτική ή μετά διακοπή ή αναβολή.

Αθήνα, 20-5-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 24/04/2016

Η ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕΧΜ διαθέτει προς πώληση μεταχειρισμένο εξοπλισμό καταστήματος ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ,  που αποτελείται από:

Μία (1) βιτρίνα κατάψυξη με πόρτα κρυστάλλινη TEKNA 4100NFN, Μία (1) βιτρίνα συντήρηση με πόρτα κρυστάλλινη TEKNA 4100NFN, Μία (1) στόφα ALPHATECH RAPIDBAKERY A08 LCS ηλεκτρική, Ένα (1) ψυγείο εργαστηρίου HALDEX GN650 με τυφλή πόρτα, Ένα (1) τραπέζι εργασίας 200Χ700Χ860, Ένα τραπέζι λάντζας με δύο γούρνες 140Χ70Χ86, Μία (1) ντουλάπα για ταψιά με ανοιγόμενες πόρτες 70Χ70Χ180, Ένας (1) ψυκτικός θάλαμος κατάψυξης 340Χ175Χ240 με πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση και ψυκτικό μηχάνημα 2,5hp του οίκου LUNITE, Μία (1) βιτρίνα τοίχου μελαμίνη πλακάκι 150Χ50Χ230, Μία (1) αρτοθήκη μελαμίνη 150Χ50Χ230, Μία (1) ραφιέρα τύπου αρτοθήκη μελαμίνη 240Χ60Χ210, Μία (1) βιτρίνα τοίχου πλακάκι συρτάρι 210Χ100Χ150, Ένας (1) ψύκτης νερού, μία βιτρίνα τοίχου κάβα λούστρο 160Χ40Χ230, Ένα (1) ψυγείο κουρμπαριστό 150Χ100Χ125, Μία (1) βιτρίνα κουρμπαριστή 100Χ100Χ125, Ένα (1) ταμείο γωνιακό μελαμίνης 270Χ90Χ140, Μία (1) βιτρίνα ίσια κρύσταλλα θερμαινόμενη 120Χ100Χ140, Ένα (1) ψυγείο για τοστ ίσια κρύσταλλα 100Χ100Χ140, Ένας (1) φούρνος ζαχαροπλαστικής ALPHATECH RAPID BAKERY A10 PES ηλεκτρικός και Ένα (1) ψυγείο συντήρηση με πόρτα κρυστάλλινη 84Χ70Χ200.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνεται στις ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (κατηγορία εξοπλισμός- υποκατηγορία Λοιπός εξοπλισμός, κωδ. 1297 - Αναζήτηση).

Η ελάχιστη τιμή πώλησης του συνόλου του εξοπλισμού με κωδικό 1297 ορίζεται το ποσό των € 15.500 πλέον ΦΠΑ.   

Η ΕΘΝΙΚΗ LEASING AE, δέχεται δεσμευτικές προσφορές για την πώληση του συγκεκριμένου εξοπλισμού με κωδικό 1297, το αργότερο μέχρι την 20η Μαΐου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον εξοπλισμό, κατόπιν συνεννοήσεως με τους αρμόδιους της εταιρείας, δεδομένου ότι αυτά πωλούνται ως είναι και ευρίσκονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα : 210-5195000 εσωτ.(901) κος Δ. Αναστάκος  και 210-5195000 εσωτ.(900) κος Α. Κορομβόκης, καθώς και στο mail: sales@ethnolease.gr ή στο Fax : 210-5195109.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 30/03/2016

Η ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕΧΜ διαθέτει προς πώληση, τα επαγγελματικά οχήματα που περιλαμβάνονται στις ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (κατηγορία οχήματα - υποκατηγορία Φορτηγά άνω των 3,5 t, Φορτηγά κάτω των 3,5 t, Μηχανήματα Έργων-Χωματουργικά, Λεωφορεία). Η ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε. δέχεται δεσμευτικές προσφορές για την πώληση των συγκεκριμένων οχημάτων από την 4η Απριλίου 2016 έως την 20η Απριλίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα οχήματα, κατόπιν συνεννοήσεως με τους αρμοδίους της Εταιρείας, δεδομένου ότι αυτά πωλούνται ως είναι και ευρίσκονται. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα : 210-5158060-3 εσωτ. 901, κος Δ. Αναστάκος Τ. 210-5158060-3 εσωτ. 900, κος Α. Κορομβόκης στο mail: sales@ethnolease.gr ή στο Fax : 210-5158073.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 26/05/2015

Η ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕΧΜ διαθέτει προς πώληση, Μηχανολογικό και Επαγγελματικό Εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Εξοπλισμός). Η ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε. δέχεται δεσμευτικές προσφορές για την πώληση του συγκεκριμένου εξοπλισμού  από την 2η Ιουνίου 2015 έως την 19η Ιουνίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον εξοπλισμό, κατόπιν συνεννοήσεως με τους αρμοδίους της Εταιρείας, δεδομένου ότι αυτός πωλείται ως είναι και ευρίσκεται. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα :Τ. 210-5158060-3 εσωτ. 801, κος Δ. Αναστάκος Τ. 210-5158060-3 εσωτ. 302, κος Α. Κορομβόκης στο mail: sales@ethnolease.gr ή στο Fax : 210-5158073.

 

©2012  Εθνική Leasing

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ETHNODATA A.E.